โทนสีดอกไม้

โทนสีเหลือง

ดอกไม้โทนสีเหลือง

บอกถึงความแคร์และห่วงใยที่จะรักใครสักคน ส่วนมากจะหมายถึงความรักแบบเพื่อน ที่ค่อยช่วยเหลือกัน

flo2ดอกดาวเรือง

flo42

ดอกทรงบาดาล

flo43

ดอกนนทรี

flo44

ดอกทานตะวัน

flo45

ดอกขี้เหล็ก

flo46

ดอกบัวตอง

flo47

ดอกโสน

flo48

ดอกกระจาย

flo49

ดอกบานเย็น

flo51

ดอกฟักทอง

flo450

ดอกพุทธรักษา