ประเภทดอกไม้

ดอกขจร (สลิด) มีประโยชน์

     ลักษณะของขจร     • ต้นขจร หรือ ต้นสลิด มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและอินเดีย โดยจัดเป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้ชนิดอื่น สามารถเลื้อยพันไปได้ไกลประ…อ่านต่อ