ข่าวทั่วไป

ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ศูนย์แก้มลพิษ กทม. เผย เช้านี้ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ สามารถทำกิจกรรมและท่องเที่ยวได้ตามปกติ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอาก…อ่านต่อ