เทศกาลดอกไม้

เทศกาลดอกเชอรี่บาน(National Cherry Blossom Festival) ชมดอกซากุระบานของวอชิงตันดีซี ประเทศอเมริกา

วอชิงตันดีซี (Washington D.C.) ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

เทศกาลดอกเชอรี่บาน (National Cherry Blossom Festival)
Washington D.C., USA
เข้าร่วมเทศกาลดอกเชอรี่บานแห่งปี (National Cherry Blossom Festival) ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 13 เมษายน เป็นงานชมดอกซากุระบานของประเทศอเมริกาที่จะมีงานฉลองยาวเกือบเดือน

เทศกาลดอกเชอรี่บาน (National Cherry Blossom Festival)
โดยในระหว่างเดือนที่จัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายจัดขึ้นตามจุดต่างๆ ของเมือง เช่น งานวันครอบครัว งานปาร์ตี้การกุศล งานเทศกาลว่าววันซากุระบาน (Blossom Kite Festival) พาเหรดสวยงาม เทศกาลพลุไฟริมน้ำ (Southwest Waterfront Fireworks Festival) และปิดท้ายเทศกาลด้วยงานชมซากุระแบบญี่ปุ่น “ซากุระ มัทซึริ” (Sakura Matsuri) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน โดยในวันนี้จะมีพาเหรดดอกไม้สวยงามเป็นไฮไลท์ของเทศกาลทุกปี “พาเหรดดอกเชอรี่บานแห่งชาติ” (National Cherry Blossom Festival Parade)