โทนสีดอกไม้

โทนสีขาว

ดอกไม้โทนสีขาว

  ดอกไม้สีขาวมีเยอะพอสมควร สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าดอกไม้สีขาวมีอะไรบ้าง ความหมายของดอกไม้สีขาว

ไม้ดอกสีขาว   ดูบริสุทธิ์            สง่าน่าชื่นชม
ใครๆ เห็น        ก็ชม                   ว่างามยิ่ง
แต่ละต้น         ออกดอกสวย      ผีเสื้อโบยบิน
ต่างถวิล          หาน้ำหวาน         ในดอกงาม
flo22
ดอกจำปี
flo23
ดอกจำปีแขก
flo24
ดอกจำปูน
flo25
ดอกชะลูดช้าง
flo26
ดอกชำมะนาด
flo27
ดอกซ่อนกลิ่น
flo28
ดอกเดหลี
flo29
ดอกตะลุมพุก
flo30
ดอกตีนเป็ด
flo31
บัวผัน