โคราชเปิดตัวชุมชนกระบือเตรียมดันเป็นแหล่งเรียนรู้

โคราชเปิดตัวชุมชนกระบือเตรียมดันเป็นแหล่งเรียนรู้

โคราชเปิดตัว ชุมชนกระบือแห่งใหม่ เตรียมผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดีของไทย

ที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ 11 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่ร่วมกันเปิดตัวชุมชนกระบือของอำเภอครบุรี โดยจัดให้มีกิจกรรม “ขี่ควายลงทุ่ง ได้ปุ๋ยลงนา” เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งที่ว่างเว้นจากการทำนา หากปล่อยกระบือหรือสัตว์อื่น ๆ ลงหากินตามท้องทุ่ง ก็จะมีการขับถ่ายมูลทำให้ท้องนาข้าวได้ปุ๋ย เพื่อใช้ในการเตรียมฤดูกาลเพาะปลูกหน้าต่อไปด้วย

นายสุขสวัสดิ์ กล่าวว่า ใน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี ถือเป็นบริเวณที่มีเกษตรกรทำการปศุสัตว์ด้วยการเลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องการที่จะผลักดันให้ตำบลจระเข้หิน เป็นชุมชนกระบือแหล่งสำคัญของจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์รวมกระบือพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงกระบือให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป โดยหลังจากนี้จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กระบือที่ถูกต้องเพื่อให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนกระบือที่เข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับ ต.จระเข้หิน จากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรวม 124 ราย มีจำนวนกระบือรวมกว่า 600 ตัว ในจำนวนนี้เป็นกระบือที่ได้รับมอบกระบือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 124 ตัว ซึ่งเกษตรกรได้รับมอบกระบือตามโครงการนี้จากกรมปศุสัตว์ ที่ให้ยืมไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรกระบือพันธุ์ดีของประเทศให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาวต่อไป

Please follow and like us:
0