เทศกาลดอกไม้

เทศกาลทะเลบัวแดง

เทศกาลทะเลบัวแดง, หนองหาน กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เทศกาลทะเลบัวแดง
งานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปีประจำปี 2560 จัดขึ้นที่วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหานซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็น ดอกบัวแดง บานเต็มท้องน้ำ หนองหานอย่างงดงามสุดลูกหุลูกตาเลยทีเดียว
เทศกาลทะเลบัวแดง
สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อขอใช้บริการเรือเพื่อชมความงดงามของบัวแดง สามารถติดต่อสอบถามเรือที่ให้บริการตามท่าเรือต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างนี้
-ท่าเรือบ้านเตียม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9395-0871
-ท่าเรือเชียงแหว หมายเลขโทรศัพท์ 08-1872-8213, 08-8310-4767
-ท่าเรือหัวดอนดง หมายเลขโทรศัพท์ 09-3931-4179, 08-4708-2323
-ท่าเรือดอนสาย หมายเลขโทรศัพท์ 08-6230-2424, 08-3361-9927
-ท่าเรือแชแล หมายเลขโทรศัพท์ 08-5002-3557
-ท่าเรือโนนน้ำย้อย หมายเลขโทรศัพท์ 09-5002-3557
เทศกาลทะเลบัวแดง
อัตราค่าบริการ:
– 300 บาท เรือนั่งไม่เกิน 10 คน ระยะใกล้
– 500 บาท เรือนั่งไม่เกิน 10 คน ระยะไกล
– 600 บาท เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน
– เรือหางยาว คนละ 100 บาท นั่งได้ 2-3คน
เทศกาลทะเลบัวแดง