เกี่ยวกับเรา

ดอกไม้เป็นสิ่งสวนงามที่ธรรมชติสร้าง

ดอกไม้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้ผ่อนคลายได้ที่งกลิ่นและสีที่ช่วยให้ครายเครียดได้

ดอกไม้ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของต้นไม้ ที่ดึงดูดให้สัตว์ปีกและมนุษย์

อดชายตาไปแลไม่ได้  ดอกไม้บางชนิด ทำให้คนแลตะลึงได้เลยทีเดียว

นอกจากนี้ ดอกไม้ยังได้ชื่อว่าเป็น “อาภรณ์ประดับโลก”

ต่างจากขยะ ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมของโลกมานานแสนนาน

 

flo77