ประเภทดอกไม้, วิธีปลูกดอกไม้

ประเภทไม้ประดับ

หมากเหลือง หรือ ปาล์มไผ่

ลักษณะเป็นก่อแตกหน่อ ไม่ต้องการน้ำและแดดมาก เป็นต้นไม้อีกชนิดที่นิยมปลูกประดับบริเวณบ้านเรือน หรือนอกอาคาร ความสูงประมาณ 1.8 เมตรโตช้า คายความชื้นให้แก่อากาศในห้องเป็นจำนวนมาก แต่สามารถดูดมลพิษหลายชนิด และป้องกันฝุ่นละอองได้ดีโดยเฉพาะสารพิษพวกฟอร์มัลดีไฮด์

flo58

วาสนาราชินี และวาสนาอธิษฐาน

ต้นวาสนาราชินี ลำต้นตรง สูง 4-10 เมตร ต้องการแสงแดดและน้ำพอสมควร สามารถปลูกทั้งในในอาคารและนอกอาคาร ประสิทธิภาพดูดสารฟอร์มัลดีไฮด์ และไตรคลอโร แถมยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยจะทำให้มีโชคลาภวาสนา
ส่วนวาสนาอธิษฐาน ลำต้นตรง ดอกเป็นช่อสีเหลือง มีกลิ่นหอมและใบใหญ่นิยมนำมาปลูกภายในอาคาร สามารถตัดแต่งรูปทรงต้นได้ง่าย ต้องการน้ำมาก ปลูกได้ในที่ร่ม และยังสามารถดูดสารพิษฟอร์มัลดิไฮด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เป็นไม้มงคลโบราณเชื่อว่าปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เกิดความสุข สมหวังในชีวิต

flo59

สาวน้อยประแป้ง หรือ สโนว์ดรอป

เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเหมาะแก่การปลูกในบ้านหรืออาคาร ลำต้นตรง ใบใหญ่สวยเป็นลายขาวเหลืองตรงกลางใบ ขอบเป็นสีเขียวอ่อนถึงเข้ม ต้องการน้ำปานกลาง สามารถดูดสารพิษหลายชนิดขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือปักชำ

flo60

กวักมรกต

เป็นต้นไม้ที่มีใบสวยเป็นมันเงา นิยมปลูกประดับบ้าน ออฟฟิศ ปลูกได้ในที่ร่ม ลำต้นอยู่ใต้ดิน แตกกอง่าย เป็นไม้ประดับที่ช่วยกรองอากาศและช่วยดูดสารพิษ ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อและปักชำ

flo61

ลิ้นมังกร

ไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่าเป็นไม้มงคลปลูกไว้ในบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายจะภายนอกบ้านและยังช่วยดูดสารพิษเบนซินในอากาศช่วยฟอกอากาศได้ดีอีกด้วย ลำต้นใต้ดินใบสวยมีลักษณะยาวมัน ขอบใบมีสีเหลืองตรงกลางใบสีเขียวอ่อน

flo62