ข่าวทั่วไป, วิธีปลูกดอกไม้

ดอกคุณนายตื่นสาย

วิธีปลูกดอกคุณนายตื่นสายลงดิน ดอกคุณนายตื่นสายสามารถปลูกลงดินได้ตามรูปด้านบน ซึ่งควรปลูกอยู่กลางแจ้ง สามารถรับแสงแดดได้ทั้งวัน และควรรดน้ำทุกวันวันละครั้งแต่ระวังอย่าให้น้ำขัง วิธีปลูกก็ให้พรวนดินเพื่อให้สามารถปักต้นลงไปได้ง่าย ดินที่ปลูก ก็ควรเป็นดินร่วนบนทรายหรือเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี หรือจะหาไม้อันเล็กแทงลงไปในดินก่อนเพื่อนำร่อง เมื่อตัดต้นคุณนายตื่นสายมาจากที่อื่นแล้ว ก็ให้นำกิ่งใส่ลงไปในรูที่ทำไว้หลังจากนั้นก็กลบปิด ไม่ควรปักกิ่งให้ชิดกันมากเพราะจะทำให้ดอกไม่โตมากและหลังจากปลูกเสร็จให้รดน้ำก็เป็นอันเสร็จ

-นอกจากวิธีปักกิ่งลงดินแล้วต้นคุณนายตื่นสายยังมีเมล็ด ซึ่งก็สามารถขยายพันธ์โดยการใช้เมล็ดได้เช่นกัน โดยอาจจะเก็บเมล็ดออกมาและเพาะลงในกระถางก่อน เมื่อต้นเริ่มโตก็ย้ายไปปลูกลงดินได้

วิธีดูแลต้นคุณนายตื่นสาย
-ต้นคุณนายชอบแสงแดดจึงควรให้ต้นโดนแสงแดดสม่ำเสมอและควรรดน้ำทุกวันวันละ 1 ครั้งแต่อย่าให้น้ำขังจะทำให้ต้นเน่าได้ และควรใส่ปุ๋ยเร่งดอกประมาณเดือนละครั้งเช่นปุ๋ยสูตร 18-46-0 หรือ 16-20-0 ซึ่งไม่ควรใส่มากเกินไปเพื่อป้องกันต้นคุณนายตื่นสายตาย การปลูกดอกคุณนายตื่นสายต้องมั่น เด็ดยอดใหม่และปักลงดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นใหม่โตทันต้นเก่าและออกดอกอย่างสม่ำเสมอ ต้นไหนเน่าก็สามารถถอนออกมาและตัดส่วนเน่าทิ้งปลูกลงดินได้ใหม่ แค่นี้ก็จะได้ชื่นชมกับดอกคุณนายตื่นสายสวยๆไม่ขาดแล้