ดอกไม้ประจำฤดูกาล, ประเภทดอกไม้

จำปี สรรพคุณและประโยชน์ของจำปี

ลักษณะของจำปี
ต้นจำปี มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่ามันมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนใต้ หรือประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) สามารถแบ่งสปีชีส์ได้ประมาณ 50 ชนิด โดยจัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงใหญ่กว่าจำปาเล็กน้อย ความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลแตกเป็นร่องถี่ ๆ กิ่งมีขนสีเทา เปราะและหักง่าย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งและการเพาะเมล็ด

สรรพคุณของจำปี
ใช้เป็นยาบำรุงธาตุในร่างกาย (ดอก, ผล)
ช่วยแก้คลื่นเหียน อาเจียน (ดอก, ผล)
ดอกมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจ (ดอก)
ช่วยบำรุงประสาท (ดอก)
กลีบดอกมีน้ำมันหอมระเหย สามารถใช้ทาแก้อาการปวดศีรษะได้ (กลีบดอก)

น้ำมันดอกจำปีมีสารที่ออกฤทธิ์ในการสงบประสาทและช่วยต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ (ดอก)
ช่วยแก้อาการตาบวม (น้ำมันจากดอกจำปี)
ช่วยบำรุงโลหิต (ดอก)
ช่วยแก้ไข้ (เปลือกต้น, ดอก, ผล)
น้ำที่สกัดจากใบมีฤทธิ์ช่วยระงับอาการไอ หอบได้ แต่ได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น (ใบ)
ใบใช้ต้มแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (ใบ)
ดอกช่วยบำรุงน้ำดี (ดอก)
ช่วยขับปัสสาวะ (ดอก, ผล)
ใช้ต้มแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ (ใบ)
ช่วยบำรุงประจำเดือน (แก่น)
ช่วยขับระดูขาวของสตรี (ใบ)
ดอกตูมใช้สำหรับการรักษาอาการหลังการแท้งบุตร (ดอกตูม)