จันทบุรีภัยแล้งเริ่มวิกฤติน้ำในฝายท่าระม้าแห้ง

จันทบุรีภัยแล้งเริ่มวิกฤติน้ำในฝายท่าระม้าแห้ง

จันทบุรี ปัญหาภัยแล้งเริ่มวิกฤติ หลังปริมาณน้ำในฝายท่าระม้า อ.มะขาม แห้งขอด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวน

ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่อยู่ท้ายฝายบ้านท่าระม้าได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังปริมาณน้ำในฝายท่าระม้าแห้งขอด เห็นสันดอนทรายสามารถเดินข้ามไปอีกฟากหนึ่งได้ และแม่น้ำจันทบุรี มีปริมาณน้ำลดระดับลง จนฝายยางบ้านท่าระม้า ต้องมีการพองลมยางเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งของจังหวัดจันทบุรี แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนเริ่มได้รับผลกระทบออกเป็นวงกว้าง เพราะทางชลประทานได้มีการปิดฝายอยู่ และยังไม่มีการปล่อยน้ำลงมา ประกอบกับน้ำในเขื่อนสะพานหินก็ยังไม่ปล่อยลงมาเช่นกัน จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนอยากให้ชลประทานจังหวัดจันทบุรี ได้มีการเปิดฝาย และปล่อยน้ำลงมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยไว้อาจจะทำให้ผลผลิตที่ปลูกไว้จะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น

นายชัยศรี ฉิมกลีบ อายุ 48 ปี กล่าวว่า หลังจากฝายท่าระม้ามีน้ำแห้งขอด ทำให้ตนเองมีน้ำไม่พอใช้ หลังที่ชลประทานได้มีการปิดฝาย และน้ำสะพานหินก็ไม่ปล่อยมาทำให้ฝายบ้านท่าระม้าก็เลยแห้งขอดอย่างที่เห็นทำให้น้ำไม่พอ ทั้งนี้ หากทางจังหวัดระยองไม่ดูดน้ำไปใช้ทางอุตสาหกรรมน้ำก็พอใช้ ทำให้ในปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ท้ายฝายบ้านท่าระม้าได้รับผลกระทบหลายครัวเรือน

Please follow and like us:
0